چاپ کارت ویزیت

کارت ویزیت مهمترین  لوازمی است که افراد متخصص و حرفه ای برای شناساندن حرفه خود به همراه دارند. البته این بدان معنا نیست که فقط مدیران و کارآفرینان به کارت ویزیت بعنوان ابزارارتباطی نیاز دارند بلکه هر شخصی از کارمند گرفته تا متخصصان به آن نیازدارند. یکی از نکاتی که میتوان برای مخاطب بسیار مهم باشد اینست که به هنگام ارائه آنرا در یک جعبه یا کیف مخصوص به کارت ویزیت حمل کنید زیرا هم کارت ویزیت منظم و هم دیدگاه  خوب مخاطب را خواهید داشت. سعی کنید از کارت ویزیت هایی که ابعاد متعارف دارند بیشتر استفاده کنید زیرا اگر ابعاد خیلی بزرگ یا خیلی کوچک داشته باشد موجب مشکل درنگهداری و یا کم شدن میزان اهمیت کارت را برای مخاطب به همراه داشته باشد.همچنین در طراحی کارت ویزیتهای مربوط به کسب و کار اینترنتی بیشتر دقت وتوجه کنید زیرا اهمیت بیشتری دارند ومهمترین ورودی ارتباطی برای مخاطبان محسوب میشود.سعی کنید برای کارت های ویزیت خود از طرح های ساده استفاده کرده و اصلا از عکس پرسنلی روی کارتتان استفاده نکنید.همچنین از توضیحات اضافی و غیرلازم روی کارت پرهیز کنید و اطلاعات مربوط به تماس بصورت کامل ذکر شود زیرا مهمترین وسیله شمابرای برقراری اطلاعات ضروری کاری شما محسوب میشود.اطلاعات ضروری کارت ویزیت شامل نام و نام خانوادگی کامل،جایگاه شغلی و سازمانی که در آن مشغول به کارهستید،تلفن،آدرس پستی،آدرس اینترنتی و مواردی از این قبیل و از اضافه کردن اطلاعات با خودکار روی کارت ویزیت جدا پرهیز کنید.اگر مخاطب شما فارسی زبان است بهتر است از کارت دوزبانه استفاده نکنید.همچنین بهتر است آدرس پستی کامل را روی کارت ویزیت خود درج کنید زیرا بیشتر مورد اعتماد است.همچنین از کارتهای متنی افقی که معمول و متعارف هستند استفاده کنید.

برای شفارش چاپ کارت ویزیت و نومنه های کارت ویزیت های چاپ شده به صفحه زیر مراجعه نمایید.

چاپ کارت ویزیت